2014-09-19 - Herkimer @ Mt. Markham (V) - JB3 Photos